Data publikacji 07.12.2018  Autor Jakub Łuszczyk


IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to produkt dobrowolnego oszczędzania na emeryturę w ramach tzw. 3 filaru. Jest to jedyny produkt, dzięki któremu co roku otrzymujesz zwrot podatku w wysokości odpowiednio 18%, 19% lub 32% (w zależności od tego wg jakiej skali podatkowej rozliczaliśmy się w danym roku podatkowym). To pieniądze, które - gdyby nie konto IKZE – pozostałyby w kasie urzędu skarbowego. 
 

Oszczędzanie na emeryturę to temat, którym interesuję coraz więcej Polaków. Widać to po rosnącnych statystykach otwartych umów w ramach 3 filaru. Wg danych KNF z I półrocze 2018 roku liczba aktywnych umów IKZE oraz IKE wynosi ponad 1,6 mln.  Czy to dużo względem ponad 16 mln osób aktywnych zawodowo?

Z jednej strony coraz więcej osób deklaruje, że emerytura z ZUS nie będzie w stanie zapewnić wystarczających środków do życia, to jednak niewiele robimy w kierunku zmiany tej sytuacji. Być może dlatego, że nie wiemy jakie korzyści może nieść za sobą długoterminowe oszczędzanie. Z mojego doświadczenia wynika, że trudno podejmuje się decyzje finansowe, gdy korzyści są odroczone w czasie. A w tym przypadku czas ma największe znaczenie.

 

W IKZE korzyści możemy czerpać zanim osiągniemy wiek emerytalny.

 

kto lubi płacić podatki?

 

Konstrukcja IKZE zapewnia są dwie ulgi podatkowe. Główna zaletą jest fakt, że ulga podatkowa jest od razu odczuwalna. Możliwość odpisania rocznej składki od dochodu – w praktyce pomniejsza więc to podstawę opodatkowania (podatkiem PIT z bieżącej pracy). 

Druga zachęta podatkowa polega na tym, że oszczędności zgromadzone na IKZE nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych (tzw. podatek Belki). Podobną tarczę podatkową dla naszych oszczędności zapewnia IKE (chociaż to konto nie pozwala na odpis rocznej składki od dochodu z pracy).

 

Jaki zwrot mogę otrzymać?

 

Dokonywanie wpłat na IKZE w danym roku podatkowym uprawnia do odliczenia tych kwot od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Pozwala to zapłacić mniejszy podatek. 

Limit wpłaty na IKZE w 2018 roku wynosi 5331,60 zł.

Jeżeli podatnik wpłaci na konto IKZE taką maksymalną kwotę, Zakładając, że nie mamy innych odliczeń i nasz pracodawca dokonał wszystkich płatności podatków w ciągu roku, to kwotę ulgi podatkowej urząd skarbowy zwróci nam na konto:

 

1706,11 zł - dla osób, które płacą podatek wg stawki 32%

920,80 zł - dla osób, które płacą podatek wg stawki 18%

1013,00 zł - osoby prowadzące działalność gospodarczą - podatek liniowy

Co więcej pomimo tego, że dostaniemy zwrot powyższej kwoty na konto, na rachunku IKZE wciąż będzie pracowała cała kwota jaką wpłaciliśmy.

 

DLa kogo?

 

IKZE może założyć każdy, kto ukończył 16. rok życia lub osoba młodsza, pod warunkiem, że w tym roku, w którym dokonała wpłaty, była zatrudniona na podstawie umowy o pracę i z tej pracy uzyskała wynagrodzenie. Odliczenia mogą dokonać osoby uzyskujące dochód, osoby fizyczne, przedsiębiorcy, a także emeryci. 

 

Gdzie można założyć ikze?

 

Wybór typu instytucji, do której będziemy wpłacać środki, zależy od naszych preferencji dotyczących sposobu zarządzania oraz poziomu oczekiwanych zysków i akceptowalnego ryzyka.

IKZE może być prowadzone przez zawarcie umowy z:

1. funduszem inwestycyjnym

2. podmiotem prowadzącym działalność maklerską o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i prowadzenie rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego

3. zakładem ubezpieczeń – ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

4. bankiem o prowadzenie rachunku bankowego,

5. dobrowolnym funduszem emerytalnym  prowadzonym przez powszechne towarzystwo emerytalne.

 

KIEDY OTOWRZYĆ IKZE

 

Konto IKZE można otworzyć w dowolnym momencie. Wpłaty nie są obowiązkowe, więć jeśli w danym roku nie będziemy w stanie wpłacić jakiejkolwiek kwoty nie jesteśmy do tego zobligowani, jedyne co tracimy to potencjalną korzyć podatkową. Można też dokonywać wpłat nieregularnie lub w mniejszej wysokości, górny limit wpłat w 2018 roku to 5331,60 zł.

 

wcześniejsza wypłata

 

Dla wielu osób istotna jest możliwość wcześniejszego wykorzystania środków, lub całkowitego rozwiązania. W takiej sytuacji możemy sięgnąć po zgromadzone przez nas środki wcześniej. Będziemy zobowiązaniu do zapłaty podatku Belki od wypracowanych zysków. 

Nie ma też możliwości dokonania częściowego zwrotu, możemy jedynie wypłacić całość zgromadzonych środków (zwrot całkowity). Jest to równoznaczne z zamknięciem konta oraz zapłaceniem podatku według obowiązującej skali podatkowej. Kwotę zwrotu dolicza się jako przychód w zeznaniu podatkowym za rok, w którym taki zwrot nastąpił (instytucja finansowa wystawia PIT 8c).

 

Jak widać powyżej korzyści z oszczędzania w ramach IKZE jest wiele i pewnie jeszcze kilka można by było wskazać. Jeśli masz dodatkowe pytania zapraszam do kontaktu: hello@jakubluszczyk.pl

 

Jakub Łuszczyk

Umów się na bezpłatną konsultację

* pola wymagane

Phinance S.A. / Equator I (2 piętro)
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

tel. 535 060 042
hello@jakubluszczyk.pl

Bądź na bieżąco